loading

Star Wars: Andor (2022) - Tập 11

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao Tiền Truyện: Andor (2022) - Tập 11

  • Tv Show
  • 270 Views

Phần tiền truyện của Star Wars '' Rogue One '. Trong một thời đại đầy rẫy nguy hiểm, lừa dối và mưu mô, Cassian sẽ dấn thân vào con đường được định sẵn để biến anh ta thành một anh hùng nổi dậy...