loading

Mission Impossible 4: Ghost Protocol

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 4: Chiến Dịch Bóng Ma

  • Movie
  • 300 Views

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 4: Chiến Dịch Bóng Ma – Mission: Impossible – Ghost Protocol sau khi đặc vụ Ethan Hunt và đội của mình đang theo dõi tên khủng bố đầy nguy hiểm Hendricks, hắn đang có âm mưu khởi động hạt nhân của Nga để tấn công Hoa Kỳ. Sau khi ngăn chặn hắn ta tại điện Kremlin, thì gây ra một vụ nổ tàn phá nặng nề tại đây, do đó Ethan Hunt cùng với tổ chức IMF bị buộc tội đánh bom, và vị tổng thổng gọi đây là Chiến Dịch Bóng Ma. VÌ để giải cứu tổ chức IMF, Hunt đã phải ngăn chặn vụ tấn công khác, một nhiệm vụ bất khả thi cùng với nhóm người IMF đồng nghiệp của mình và có những hành động đầy kỳ quặc.