loading
You Are Not My Mother
You Are Not My Mother

You Are Not My Mother

Đó Không Phải Mẹ Tôi

Giới thiệu phim Đó Không Phải Mẹ Tôi – You Are Not My Mother (2021):
Trong khu nhà ở Bắc Dublin, mẹ của Char mất tích. Khi cô trở về, Char quyết tâm khám phá sự thật về sự mất tích của cô và khai quật những bí mật đen tối.