loading
Who Killed Sara (Season 2) FullHD 8/8
Who Killed Sara (Season 2) FullHD 8/8

Who Killed Sara (Season 2) FullHD 8/8

Ai Đã Giết Sara (Phần 2)

Ai Đã Giết Sara (Phần 2) tiếp tục là câu chuyện để tiến hành trả thù, Alex phải làm rõ về mặt tối của cô em gái mình, anh chấp nhận sự thật rằng chưa bao giờ hiểu rõ con người thật của Sara ở mặt tối sẽ như thế nào...