loading
The Kindergarten Teacher
The Kindergarten Teacher

The Kindergarten Teacher

Cô Giáo Mầm Non

Một giáo viên mẫu giáo ở New York bị ám ảnh bởi một trong những học sinh của mình mà cô ấy tin là một đứa trẻ thần đồng.