loading
The Gods Must Be Crazy
The Gods Must Be Crazy

The Gods Must Be Crazy

Thượng Đế Cũng Phải Cười

Cuộc sống của những người thổ dân tại hoang mạc Kalahari trở nên hỗn loạn vì một chai Cola từ trên trời rơi xuống. Xi, một thành viên trong bộ tộc quyết định ra đi trả lại vật thể lạ cho Chúa trời..