loading
The Fable: The Killer Who Doesn't Kill
The Fable: The Killer Who Doesn't Kill

The Fable: The Killer Who Doesn't Kill

Fable: Sát thủ ẩn danh

Cố sống cuộc sống bình thường nhưng gã sát thủ nguy hiểm phải bảo vệ một cô gái trẻ và đối đầu với một kẻ quyết tâm trả thù — mà không được giết bất cứ ai.