loading
The Conjuring 2
The Conjuring 2

The Conjuring 2

Xem phim Ám Ảnh Kinh Hoàng 2

Ed và Lorraine Warren đến Bắc London để giúp đỡ một bà mẹ đơn thân đang nuôi bốn đứa con một mình trong ngôi nhà bị linh hồn siêu nhiên cản trở.