loading
The Big Heat
The Big Heat

The Big Heat

Cái nóng oi ả

Cảnh sát gan dạ Dave Bannion đương đầu với một tổ chức tội phạm mạnh mẽ về mặt chính trị.