loading
Snoopy Presents: For Auld Lang Syne
Snoopy Presents: For Auld Lang Syne

Snoopy Presents: For Auld Lang Syne

Quà Của Snoopy: Dành Cho Auld Lang Syne

Sau khi nhóm Peanuts trải qua một Giáng sinh đáng thất vọng vì bà nội không thể đến thăm, Lucy quyết định tổ chức cho mình bữa tiệc Đêm Giao thừa tuyệt vời nhất từ trước đến nay, trong khi Charlie Brown đấu tranh để hoàn thành một trong những quyết tâm của mình trước khi đồng hồ điểm 12 giờ.