loading
Ray Donovan: The Movie
Ray Donovan: The Movie

Ray Donovan: The Movie

Ray Donovan: Bộ Phim

Một thập kỷ thách thức trong quá trình hình thành đã mang lại cho gia đình Donovan một vòng tròn đầy đủ. Khi những sự kiện khiến Ray, anh ta ngày nay cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, những người Donovans thấy mình bị thu hút trở lại Boston để đối mặt với quá khứ. Mỗi người trong số họ đều phải vật lộn để vượt qua sự nuôi dạy bạo lực của mình, nhưng số phận lại chết một cách khó khăn, và chỉ có tình yêu mãnh liệt của họ dành cho nhau mới giữ họ trong cuộc chiến.