loading
Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko
Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko

Pokémon: Chuyến Phiêu Lưu Của Pikachu và Koko

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle

Koko lớn lên trong rừng cùng một Zarudo cô độc. Sau khi gặp Satoshi và Pikachu, cậu khám phá ra thế giới loài người – và một âm mưu đe dọa nhà của mình!