loading
Padman
Padman

Padman

Người Phát Minh Máy Sản Xuất Băng Vệ Sinh

Bộ phim Bollywood này kể về câu chuyện về một người đàn ông ở Ấn Độ đã cống hiến cuộc đời mình để phát minh ra băng vệ sinh với chi phí thấp cho phụ nữ ở nông thôn Ấn Độ.