loading
Operation Rogue
Operation Rogue

Operation Rogue

Chiến Dịch Rogu

Chiến Dịch Rugo - Operation Rogue, Operation Rogue 2014 HD Sâu trong rừng rậm Đông Nam Á, một tổ chức khủng bố đã đánh cắp nguyên liệu để chế tạo bom hóa học nguy hiểm.