loading
Memory
Memory

Memory

Ký ức

Một sát thủ từ chối công việc cho một tổ chức tội phạm nguy hiểm và phát hiện ra chính anh đã trở thành mục tiêu.