loading
LEGO DC: Shazam - Magic and Monsters
LEGO DC: Shazam - Magic and Monsters

LEGO DC: Shazam - Magic and Monsters

LEGO DC: Shazam - Ma Thuật Và Quái Vật

Đã đến lúc Liên minh Công lý chú ý đến Shazam, nhưng việc gia nhập đội siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới khó khăn hơn rất nhiều khi tất cả đều bị biến thành trẻ em.