loading
Jarhead 2: Field of Fire
Jarhead 2: Field of Fire

Jarhead 2: Field of Fire

Lính Thủy Đánh Bộ 2: Nằm Trong Tầm Bắn

Lính Thủy Đánh Bộ 2 - Jarhead 2: Field Of Fire bị chiến tranh và vỡ mộng vì chiến tranh, Hạ sĩ Chris Merrimette được giao phụ trách một đơn vị có nhiệm vụ tiếp theo là tiếp tế cho một tiền đồn hẻo lánh ở rìa lãnh thổ do Taliban kiểm soát. Khi đang lái xe qua tỉnh Helmand thù địch, một lính SEAL của Hải quân đánh cờ xuống đoàn xe của họ và kêu gọi đơn vị tham gia một hoạt động có tầm quan trọng quốc tế: họ phải giúp một phụ nữ Afghanistan nổi tiếng vì thách thức Taliban thoát khỏi đất nước. Không có xe tăng hoặc không quân yểm trợ, Merrimette và nhóm của anh ấy sẽ cần tất cả lòng dũng cảm và hỏa lực mà họ có thể tập hợp để chiến đấu trên khắp đất nước bị chiến tranh tàn phá và chăn dắt người phụ nữ đến nơi an toàn.