loading
Better Call Saul
Better Call Saul

Better Call Saul

Hãy Gọi Cho Saul

Jimmy McGill là một luật sư cò con, vất vả kiếm miếng ăn. Đây là câu chuyện về quá trình kiếm tìm số phận và sau này trở thành Saul Goodman của anh.