loading
Aspirational Slut
Aspirational Slut

Aspirational Slut

Khao Khát Nhục Dục

Chúng ta gặp Rosemary đang nằm trên sàn nhà của cô ấy, khóc nức nở. Đau lòng. Chuông cửa reo. Đó là một anh chàng giao bánh pizza. Rosemary không thể ngừng khóc. Cô ấy muốn tình yêu, nhưng nó không bao giờ thành công. May mắn thay cho Rosemary, anh chàng Giao Pizza này có câu trả lời: quên đi tình yêu và tập trung vào tình dục ngẫu nhiên hoang dã một lần trong đời. Chúng ta chuyển sang một đoạn phim đào tạo nhục dục vui nhộn, trong đó Gã Giao bánh Pizza dạy cho Rosemary những cách làm khéo léo của anh ta và Rosemary học cách tự giải phóng tình dục. Rosemary nghĩ rằng cô ấy đã làm chủ cuộc sống , nhưng những kỹ năng mới của cô ấy đã được thử nghiệm khi cô ấy gặp Ned.