loading
Angels Fallen
Angels Fallen

Angels Fallen

Thiên Thần Sa Ngã

Sau sự mất mát bi thảm của người vợ khi chiến đấu với thế lực bóng tối, Gabriel được thuyết phục gia nhập đội ngũ thợ săn quỷ cũ của mình đi từ tương đối mù mờ ở Mỹ đến …